628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

Muntatge de sortida de fum

Muntatge i instal·lació d’una sortida de fum per hostaleria
treball2-6 treball2-3
treball2-2 treball2-1