628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

Extractor de restaurant

Extractors de restaurant abans de realitzar la neteja, on es pot veure que el sistema està ben brut, fet que pot provocar una ventilació inadequada i per tant, la generació de males olors:
restaurant_abans1 restaurant_abans2

Els mateixos extractors de restaurant un cop han passat per la nostra maquinària especialitzada i hem extret tota la brutícia acumulada:
restaurant_despres2 restaurant_despres1