628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

Extracció de fums industrials

Les indústries necessiten instal·lacions d’extracció de fum ben dissenyades per l’evacuació de fums, vapors i les males olors.

Els diferents elements de la instal·lació, com poden ser les campanes extractores, els tubs i els conductes que la formen han d’estar netes per un bon rendiment i funcionament del sistema.

Una instal·lació en mal estat pot provocar diferents conseqüències negatives:
– Perill d’incendi accidental
– Extracció deficient i males olors
– Falta de seguretat industrial
– Desgast de les màquines
– Augment del consum

Oferim un servei molt professional per la neteja d’instal·lacions d’extracció de fums industrials.