628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

Calderes

Una caldera bruta, provoca una mala combustió i per tant, un augment del consum del combustible i un deteriorament de la mateixa caldera.

L’acumulació de sòlids i brutícia a l’interior de la cambra de combustió i dels tubs d’evacuació de fums fan que el funcionament de la caldera sigui deficient.

Recomanem i creiem necessari netejar periòdicament tota la maquinària: tant els tubs d’evacuació de gasos i fums de la caldera, com també la cambra de combustió, almenys una vegada a l’any.