628 943 077 Francesc Vila "Kiku"

Campana de restaurant

Procés de neteja d’una campana d’un restaurant. Podem veure les diferents fases de la qual consta la neteja. S’ha utilitzat l’equip s’escuma activa.

campana1 campana3
campana16 campana17
campana5 campana9
campana19 campana21